Efter et tungt og mørkt første halvår af 2020 lander Bestseller langt fra det årsresultat, som virksomheden plejer. Direktøren er dog taknemmelig og peger på, at det kun er med en helhjertet og kollektiv indsats, at koncernen har kunnet ende med et positivt resultat. 

Danmarks største modekoncern Bestseller har om nogen lidt voldsomme tab og oplevet et ekstremt pres i løbet af foråret 2020.

Virksomheden reagerede på regeringens nedlukning med rettidig omhu og var en af de første store virksomheder til at afskedige et større antal af medarbejdere på grund af krisen.

Alligevel har Bestseller også udvist samfundssind ved blandt andet at give henstand til sine egne lejere og tilbagebetaling af statens hjælpepakke.

Nu løfter koncernen sløret for et coronapræget regnskab, der er gældende for perioden fra den 1. august 2019 til den 31. juli 2020.

 

Massiv nedgang i forhold til året før

“Med årets resultat befinder vi os langt fra, hvor vi skulle have været under normale omstændigheder. Set i lyset af den aktuelle verdenssituation og de massive udfordringer, samfundet og vi som virksomhed har stået overfor, kan vi dog kun være stolte af og tilfredse med nu at kunne vise et overskud,” indleder virksomhedens ejer og adm. direktør, Anders Holch Povlsen, pressemeddelelsen, der fremlægger koncernens årsregnskab for 2019/20.

Foråret 2020 har været præget af massive udfordringer, men Bestseller har alligevel formået at lande et positivt årsresultat og et mindre fald i omsætningen. Det giver anledning til taknemmelighed og stolthed, skriver virksomheden.

Årets resultat før skat lander på 776 mio. kroner, hvilket svarer til et fald på 72 procent. Sidste år landede Bestseller et årsresultat på 2,1 mia. kroner. 

“Et positivt resultat er kun muligt gennem en helhjertet, kollektiv indsats fra alle vores wholesale-kunder, partnere, udlejere og leverandører – og ikke mindst vores mange medarbejdere både i vores butikker og på kontorer. Vi er stolte af, at det nære samarbejde har gjort, at vi også har været i stand til at yde ekstraordinær støtte til vores leverandører og wholesale-kunder samt tilbagebetale den hjælpepakke, vi modtog fra den danske regering,” lyder det videre fra Anders Holch Povlsen.

Bestseller formår at opretholde en nogenlunde stabil nettoomsætning. Den går fra 25,8 mia. kroner i 2018/19 til 24,1 mia. kroner i 2019/20, hvilket svarer til et fald på 6,5 procent.

Uændret butiksportefølje trods udfordringer

Selv om butikkerne for længst har kunnet åbne op igen, er alting langt fra normalt. De globale udfordringer har stadigvæk sine kløer i Bestseller, hvor visse markeder – Indien og Nord- og Sydamerika – til en vis grad ligger underdrejet rent forretningsmæssigt, nævner direktøren i pressemeddelelsen, der dog påpeger, at Central- og Nordeuropa hurtigt finder fodfæste igen, og at Sydeuropa er på vej frem.

“Generelt kræver det dog benhårdt arbejde at nå tilbage, hvor vi var,” tilføjer Anders Holch Povlsen.

“I kølvandet på et svært forår er vores butiksportefølje mere eller mindre uændret – det gælder egne såvel som partnerejede butikker. En af de primære årsager er den gode, tætte dialog med vores udlejere, som har betydet, at vi har kunnet fastholde flere lejemål end forventet. Vi vil, som altid, løbende tilpasse vores butiksportefølje afhængig af rentabilitet på de enkelte markeder,” fortæller direktøren videre.

Så sent som i denne uge skrev Børsen, at Bestseller har planer om at investere i flere butiksåbninger i den kommende tid.

“Vi har aldrig haft så mange tilbud om godt placerede butikker på vilkår, som er helt anderledes end tidligere. Vi skal selvfølgelig være påpasselige. Men vi ser i det nuværende marked gode muligheder for at komme ind på attraktive lokationer til priser, der gør, at vi kan lave en god forretning. Det bliver svært ikke at benytte sig af de muligheder,” lød det til avisen fra Anders Holch Povlsen.

 

Onlinesalg går frem – og bæredygtige initiativer søsættes

“I forhold til sidste år, hvor vores onlineforretning ikke levede op til forventningerne, ser det anderledes positivt ud i år. Vi er dygtige til at agere i markedet og har i det seneste halve år formået at øge vores digitale omsætning markant – ikke mindst i samarbejde med vores dygtige partnere,” forklarer Anders Holch Povlsen.

I en artikel til Børsen kom det i denne uge frem, at onlinesalget overhaler de to andre forretningsben på omsætning:

“Vi har tre ben: vores egne butikker i ind- og udland, engrossalget til butikker ejet af andre på mange markeder og så onlinesalget. Og det tredje ben udgør nu over en tredjedel og er større end de andre to.”

“I indeværende regnskabsår forventer vi yderligere vækst i denne del af forretningen, ligesom vi fortsat vil accelerere og investere på bæredygtigheds- og digitaliseringsfronten, som i høj grad sætter kursen for vores virksomheds udvikling,” understreger direktøren i pressemeddelelsen.

Senest i koncernens bæredygtighedsrejse har man lanceret innovationsplatformen Fashion FWD Lab, som er et udviklingsværksted, hvor målet er at skabe fremtidens bæredygtige løsninger i samarbejde med førende innovatorer.

 

En taknemmelig direktør, der ser fremad

“Jeg vil gerne sige tak til vores mange dygtige medarbejdere for en ekstraordinær indsats i det forgangne regnskabsår. En indsats, som har ført til, at vi trods store udfordringer sammen har formået at skabe et positivt resultat,” siger Anders Holch Povlsen og afslutter:

“I alle led af vores virksomhed ser jeg en fantastisk kampånd og en vilje til at lykkes – selv under svære betingelser. Jeg glæder mig til, at vi sammen skal genvinde momentum og skabe resultater.”

Foto: Bestseller