De katastrofale konsekvenser af at nedprioritere visual merchandising må ikke ignoreres. Når udnyttelsen af den fysiske ramme og præsentationen af produkterne ikke tillægges større betydning, kan man heller ikke forvente salg. 


Uddrag af artikel fra Retail Mag skrevet af foredragsholder, debattør og rådgiver Stine Grubbe.

Retail Mag er en del af abonnementet på Branchebladet TØJ – Fashion & Business Trends.


 

En tur ned ad den lokale gågade, eller det nærmeste shoppingcenter, afslører på mange parametre, at størstedelen af den danske detailhandel nedprioriterer arbejdet med butikken som helhed. Den fysiske ramme all inclusive. Det, der samlet under én paraply, betegnes som visual merchandising (VM).

Det ses på mange måder: Butikkerne er (for det utrænede øje) stort set ens, produkterne placeres ikke optimalt i forhold til salgsoptimering, og der mangler et indblik i hensigtsmæssig farvebrug og farve/mønstersammensætning samt salgsoplæg i butikken. Samtidig er vinduesudstillinger ineffektive, og skiltning bærer præg af mangel på viden etc.

 

Der er mange ’gode’ grunde til den triste status på de fysiske butikker: 

  • De færreste større detailhandelsvirksomheder prioriterer at have en selvstændig, myndig visual merchandising-afdeling.
  • Kun ganske få butikker prioriterer at have en professionelt uddannet dekoratør/visual merchandiser tilknyttet forretningen, og det bliver stadigt sværere at opdrive en handelsskole med grundlæggende dekoration som valgfag.
  • Man møder skræmmende få medarbejdere ude i butikkerne, der har anden forudsætning for arbejdet med butik og produkter end allerhøjst en visual merchandising-guide, hvis bølgerne går højt, men oftest har de stort set ingen forudsætninger overhovedet… fortsættes på 3 sider i magasinet…

 

Vil du have fingrene i resten af artiklen og Retail Mag? Læs mere om det nye magasin her.