De to brancheforeninger for hhv. detailhandlen og modebranchen har ambition om yderligere vækst, større politisk indflydelse og stærke nye værktøjer til den danske mode-, livstils- og detailbranche. Derfor går de to foreninger nu sammen i en fusion.

335-årige Dansk Detail og 135-årige Wear har en fælles vision om at skabe en samlet, stærk brancheforening, der kan rumme alle brancher indenfor livstil – fra smykker og skønhed til modetøj, sport og sko – uanset om man er detailhandler, webshop, produktions- eller engrosvirksomhed. Den nye brancheforening vil rumme alt fra design til detail.

”Danske virksomheder udtrykker et stigende behov for en fælles stemme for derigennem at opnå bl.a. øget politisk interessevaretagelse og endnu stærkere data og brancheanalyser, vidensdeling og styrket indsats på uddannelsesområdet. Derfor er det oplagt at fusionere med Wear, hvor vi ser mange gode synergier,” siger Jørgen Krebs, bestyrelsesformand for Dansk Detail.

Fusionen kommer som en naturlig strategisk udvikling efter et flerårigt strategisamarbejde mellem Dansk Detail og WEAR, hvor man har fundet stor fællesinteresse i at identificere løsninger på branchens stigende udfordringer inden afsætning, evnen til at tiltrække kompetent arbejdskraft samt den grønne omstilling.

”Vi skal forny vores brand og være endnu mere relevante for alle vores medlemmer. Vores fokus bliver at være proaktive på branchens fremtid og dermed være på forkant i branchens udvikling og omstilling – både inden for bæredygtighed, FNs Verdensmål og den digitale revolution. Vi ønsker at bidrage til at gøre det mere attraktivt at arbejde i branchen, og vi vil derfor også være aktive på uddannelsesområdet og ikke mindst over for vores politikere. Det mener vi løftes endnu bedre ved at fusionere med Dansk Detail,” siger Vagn Kirkelund, bestyrelsesformand for Wear.

Dansk Detail og Wear vil i forbindelse med den kommende modeuge i København i januar 2024 lancere den nye brancheforenings nye navn, identitet og mærkesager.

Foto: PR