Et dansk tøjbrand er nu på vej mod lukning efter et par år med negativ realisering i regnskabet. Det fremgår af en registrering i Statstidende.

For det danske tøjbrand Stylesnob A/S, som for nyligt skiftede navn til Datoselskabet af 18. juni 2018 A/S, var det seneste regnskab fra 2016 kendetegnet ved et større strategisk arbejde, der udmundede i et oprydningsarbejde.

I regnskabets ledelsesberetning fremgår det, at dette oprydningsarbejde påvirkede regnskabet i negativ grad, og selskabet gik ud af året 2016 med et årsresultat på minus 1,3 mio. kroner og en egenkapital på minus 2,4 mio. kroner.

På trods af at selskabet gennem de sidste to regnskabsår har realiseret negative resultater, viste 2016-regnskabet også, at ledelsens forventninger til fremtiden var meget positive. Det var på baggrund af implementeringen af en ny strategi, som skulle sikre, at Stylesnob udelukkende lagde fokus på få, men lønsomme, produktgrupper.

De positive tanker for fremtiden var dog ikke udslagsgivende, og nu er den fortsatte drift og likviditet af virksomheden terminal.

Sø- og Handelsrettens skifteret har nu taget Datoselskabet af 18. juni 2018 A/S under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 4. juni 2018.

Vibeke Skov Bjerrehus er både ejer og stifter af brandet, som indtil nu har solgt i 16 lande. Forhandlere af Stylensnob-produkter har været flere anerkendte butikker og platforme, herunder Magasin, Zalando og Miinto.