Et generationsskifte, en revideret forretningsplan og en fremtid med fokus på bæredygtighed er, hvad Andersen og Stender A/S har haft, og fremover vil have fokus på.

Virksomheden Andersen & Stender A/S har i 80 år leveret tilbehør til tekstil- og modebranchen. Meget vand er i løbet af de 80 år løbet under broen, og virksomheden, med sin oprindelse i København, ligger i dag i Herning.

Siden flytningen til den jyske hede har Andersen & Stender A/S gennemgået et generationsskifte, og de har revideret deres forretningsmodel og udviklet deres brand. Alt sammen i et forsøg på at følge med tiden. Som en del af denne proces har virksomheden øget deres fokus på bæredygtighed.

”Bæredygtighed handler for os også om at fastholde de gode relationer og vores langvarige partnerskaber,” siger ejer Jacob Ryssel, som ikke mener, at det er en ulempe i den sammenhæng at være den firsårige.

Virksomhedens kunder er skandinaviske, men med handel i hele verden. Generelt har virksomheden, siden dens generationsskifte og revidering af forretningsmodel, ændret sin struktur til nu at favne bredere. Dette gælder for geografi, partnerskaber, kundegrundlag og sortimentsbredde.