Det nye Svanemærke skal gøre det lettere at vælge klimavenlig levering, når forbrugerne handler online.

I august 2022 løftede Miljømærkning Danmark sløret for planerne om et Svanemærke for e-handelstransportører, og nu kan transportvirksomhederne begynde at søge om det nye mærke. Det skriver organisationen på sin hjemmeside, hvor man også kan se, hvilke krav man skal leve op til for at få det nye mærke.

Kravene er blandt andet, at:
* Virksomhederne sikrer at en vis andel af den eksisterende vognpark kører på el, brint eller biogas (fornybar energi) – og at andelen øges ved nyindkøb.
* Minimum 40 procent af det samlede energiforbrug i e-handelstransportnetværket skal komme fra fornybar energi. Denne andel øges til minimum 55 procent fra 1/1 2025. De fornybare brændstoffer må ikke indeholde palmeolie eller biprodukter herfra.
* Vilkårene i ansættelseskontrakter er på niveau med nationale overenskomster indenfor området.
* Forbud mod at love dag-til-dag-leveringer ved check-out i webbutikken.

Miljøvenlige leveringsvalg ved onlinehandel

“Onlinehandlen er vokset markant i løbet af de seneste år. Det har medført øget transport af varer og øget klimabelastning. Samtidig ved vi, at stadig flere forbrugere ønsker at kunne træffe mere miljøvenlige leveringsvalg, når de handler på nettet. Med Svanemærkets nye krav håber vi, at det fremover bliver lettere,” siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Svanemærkets krav til e-handelstransport har både fokus på klimapåvirkning, energieffektivitet og ansættelsesvilkår:

“Det haster med at nå både nationale og globale klima- og miljømål. Her vil muligheden for at kunne vælge en svanemærket levering gøre det nemmere for forbrugerne at bidrage til den grønne omstilling af transportsektoren. De nye krav sikrer blandt andet reduceret udledning af drivhusgasser via skrappe krav til energieffektivitet, fornybare brændstoffer og andel el-køretøjer,” forklarer Martin Fabiansen.

Svanemærket, det officielle nordiske miljømærke, er en uafhængig tredjepartscertificering. Ifølge en undersøgelse fra HUI Research vil mere end seks ud af 10 af de danske forbrugere have tillid til pakkeleverandører, der benytter miljømærker fra uafhængige organisationer.

Foto: Unsplash