Forbrugernes købetrang er kølet lidt ned i juli måned efter massive stigninger i detailomsætningen i maj og juni.

Efter en stigende omsætning i både maj og juni er forbrugernes købetrang skrumpet en smule ind i juli måned. Detailomsætningen er nemlig faldet med 1,0 procent fra juni til juli. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det samlede fald i detailhandlen afspejles i alle tre overordnede varegrupper, som alle havde en lavere omsætning i juli end i juni. Omsætningen i varegruppen ‘beklædning mv.’ er faldet med 0,5 procent sammenlignet med juni måned.

Sammenligner man med sidste år ligger detailomsætningen 6,7 procent højere i juli 2020 end i juli 2019. Det er særligt varer i varegruppen ‘andre forbrugsvarer’, som er blevet populære. Denne kategori indeholder blandt andet handel i internetbutikker. Her er omsætningen 10,6 procent højere i juli 2020 end i juli 2019. Varegruppen ‘beklædning mv.’ er dog 5,4 procent lavere i juli 2020 end i juli 2019.

 

E-handel oplever eksplosiv stigning under Covid-19

Covid-19-udbruddet medførte, at mange lande indførte tiltag, som begrænsede eller forhindrede forbrugernes adgang til en betydelig andel af fysiske butikker. Under disse omstændigheder har internethandlen oplevet en betydelig fremgang.

I både Danmark og Norge steg omsætningen gennem internethandel markant allerede i marts, mens væksten i internetbutikker kom først til udtryk i tallene i april i Tyskland, Finland og Sverige.

I juni måned oplevede flere internetbutikker et fald i omsætningen, efter de fysiske butikker igen kunne åbne. Disse tal er yderligere faldende i juli måned. Det tyder altså på, at internethandlen er ved at finde sit nye niveau i konkurrence med de fysiske butikker, som er tilgængelige for forbrugerne igen.

Foto: Unsplash