Mode, møbler, design, iværksætteri, livsstil, inkubation, cirkularitet og innovation i verdensklasse. Det er ambitionerne for det livsstilshus, som Lifestyle & Design Cluster netop har taget første spadestik til. Huset ventes at stå færdigt i 2025.

Livsstilshuset ligger placeret lige op af to andre bygninger, som kommer til at rumme Det Jyske Kunstakademi og VIA University College, der flytter sin designuddannelse til de nye bygninger. I sammenhæng med de nye bygninger ligger også en eksisterende bygning, hvor Aarhus Billedkunstcenter får til huse.

Direktør i den nationale erhvervsklynge Lifestyle & Design Cluster, Betina Simonsen ser frem til at få et stærkt brohoved i det kreative miljø i Århus:

“Vi vil gerne styrke vores del af det kreative miljø i Aarhus, hvor vi kan arbejde tæt sammen med vidensinstitutioner, de lokale virksomheder, kommunen og andre spændende samarbejdspartnere.”

Bygningen vil rumme et inkubatormiljø med livsstilsvirksomheder, udstillingsfaciliteter og også Lifestyle & Design Clusters egne kontorer. Formålet med inkubatoren er at styrke udviklingen af iværksættere i livsstilsbranchen via udviklingsprogrammer og styrkelse af økosystemet generelt.

Lifestyle & Design Cluster overtager en nybygning på fire etager og tagterrasse med solceller, ligesom den øvrige del af byggeriet har et klimavenligt og cirkulært sigte. Bygningen bliver via en gangbro forbundet med bygningen ved siden af, som rummer Design & Business‐studerende fra VIA University College, så der bliver god integration mellem virksomheder og vidensinstitution.

“Det er mange års arbejde, der nu har båret frugt, og jeg er utrolig stolt af, at Lifestyle & Design Cluster i fremtiden får egne rammer i Sydhavnen, hvorfra vi kan lave innovative udviklingsprojekter i tæt samarbejde med livsstilsvirksomhederne, vores videnspartnere og øvrige samarbejdspartnere. Med de nye rammer kan vi accelerere vores aktiviteter i Aarhus og blive endnu mere synlig med vores virksomhedsrettede udviklingsprogrammer indenfor f.eks. cirkulær økonomi, innovation, iværksætteri og netværksskabelse,” siger Head of Incubation ved Lifestyle & Design Cluster, Christian Chapelle.

Om sydhavnskvarteret
Lifestyle & Design Cluster er allerede til stede i området i kraft af nuværende faciliteter i Headstart Fashion House på Mindet 4. Med flytningen til Sydhavnskvarteret bliver erhvervsklyngen en del af et funktionsblandet og levende midtby‐ og erhvervskvarter, der udvikles med rod i de bygninger og strukturer, der allerede er i området. Størstedelen af den eksisterende, kulturhistoriske bygningsmasse bevares og vil blive transformeret til nye funktioner.

Foto: Lifestyle & Design Cluster / (fra venstre) Christian Chapelle, Head of Incubation, Lifestyle & Design Cluster, Gitte Villemoes Larsen, Head of VIA Design & Business. Søren Taaning, rektor for Det Jyske Kunstakademi og udviklingschef i A. Enggaard Peter Thorsgaard.