Brancheorganisationen Wear har netop frigivet nøgletal for modebranchen fra andet kvartal af 2020. Ikke overraskende er den kvartalsvise omsætning faldet markant og antallet af fuldtidsansatte ligeså. 

Hvert kvartal fremlægger brancheorganisationen Wear modebranchens udvikling i omsætning, lønsum og fuldtidsansatte. Nu er tallene for andet kvartal 2020 netop blevet offentliggjort. Tallene dækker over detailhandlen med beklædning og fodtøj.

Den samlede omsætning i andet kvartal er ikke overraskende faldet drastisk fra både første kvartal af 2020 og fjerde kvartal af 2019. Omsætningen ender på 4,6 mia. kroner mod en omsætning på 5,5 mia. kroner i første kvartal af 2020. I fjerde kvartal af 2019 var den kvartalsvise omsætning oppe på 6,2 mia. kroner. Ser vi på indekstallene ligger den kvartalsvise omsætning på indeks 72 i andet kvartal af 2020.

Antallet af fuldtidsansatte er faldet siden første kvartal af 2020. Her lå antallet af ansatte årsværk i branchen på 14.452 personer. I andet kvartal af 2020 er tallet faldet med over 1.000 og ender på 13.204 personer. Ser vi på indekstallet her ligger det på 79,8. Positivt er det dog, at indekstallet for antallet af ansatte årsværk i erhvervslivet som helhed ligger på indeks 106,5.

 

Skobranchen halter fortsat efter beklædning

Deler vi branchen op i beklædnings- og fodtøjsforretninger er det klart sidstnævnte, der har det hårdest.

Det var samme sang i første kvartal af 2020. Her lå den kvartalsvise omsætning på indeks 72,1 for skotøjsforretningerne, mens den for tøjforretningerne lå på 86,5.

I andet kvartal af 2020 er skoforretningerne helt nede på indeks 47,5, mens tøjforretningerne ligger på indeks 68,1.

Foto: Unsplash