Nyt bæredygtighedsprojekt mellem Designskolen Kolding og Rigspolitiet skal undersøge, hvordan politiuniformer kan redesignes. Der er nemlig flere hensyn at tage, for eksempel sikkerheden. 

Hvert år køber politiet mere end 60.000 uniformsdele til ansatte landet over. Når uniformerne bliver udskiftet, ender de ‘gamle’ på forbrændingen. En løsning, der ikke umiddelbart rimer på bæredygtighed.

Men er det muligt at genanvende uniformerne? Det har Rigspolitiet sat sig for at finde ud af, da de har et øget fokus på ansvarlig og bæredygtig indkøb af tekstil.

Derfor har Politiets Koncernindkøb indledt et samarbejde med Designskolen Kolding for at se, hvilke andre muligheder der er for at genbruge og genanvende politiets uniformer.

Samarbejdet er skudt i gang med et miniprojekt i samarbejde med Lifestyle & Design Cluster, hvor casen er en patruljejakke, som netop er ved at blive udskiftet.

“Formålet med projektet er rent visuelt at synliggøre, at de tekstiler, vi i politiet hvert år bortskaffer som affald, faktisk er værdifulde ressourcer, der kunne være brugt i en anden sammenhæng og dermed skabe værdi. Det skal vi selvfølgelig undersøge, om vi kan gøre på anden og smartere måde, som både skaber værdi for politiet og for klimaet,” fortæller Maria Pagel Fray, CSR-ansvarlig ved Rigspolitiet.

 

Må ikke havne i de forkerte hænder

I dag er den generelle procedure i dansk politi, at alle udtjente uniformer bortskaffes. Det er af hensyn til sikkerheden, for det vigtigste er, at jakkerne ikke havner i de forkerte hænder. Derfor videregives jakkerne for eksempel ikke til civilansatte i politiet eller andre offentlige myndigheder – selv om de er i god stand.

Frederik Thrane, designer med tilknytning til Designskolen Koldings LAB for bæredygtighed, fortæller:

“Ved gennemgangen af jakkerne stod det klart, at der er tale om et produkt af høj kvalitet, der optimalt set burde bruges i uændret form. Det er imidlertid ikke en option inden for rammerne af politiets gældende regler for sikkerheden, og derfor er det ikke muligt i dette projekt blot at fjerne distinktioner og logoer for at genbruge jakken i sin oprindelige form.”

Første skridt i Frederik Thranes arbejde har været minutiøst at dissekere jakken for at se på de enkelte komponenter og mønsterdele i forsøget på at finde nye muligheder for anvendelse:

“Der findes en teknik, som hedder laser etching. Det bruges blandt andet i denim-industrien. Teknikken kan ændre tekstilets struktur og det visuelle udtryk betydeligt og dermed ændre jakkens udseende så ikke-politiuddannede ansatte i politiet kan genbruge den. Selvfølgelig under forudsætning af, at logoer og distinktioner bliver fjernet,” fortæller Frederik Thrane.

Ud fra et bæredygtighedsperspektiv er laser etching en god løsning, fordi ’det nye produkt’ er så tæt som muligt på det oprindelige. Men der har ikke været midler til den løsning i det nuværende projekt. Derfor har Frederik Thrane fokuseret på at designe eksempler på produkter med logoer på, der kan bruges internt i politiet. Ud af to uniformsjakker designede han tre tasker, to jakker og en børnehue.

Taske designet ud fra en uniformsjakke
Det offentlige skal overveje produktets livscyklus

Ifølge Ulla Ræbild, lektor fra Designskolen Koldings LAB for bæredygtighed, viser projektet, at det er vigtigt, at de offentlige myndigheder er skarpe på produktets livscyklus.

“Et projekt som dette redder ikke verden. Men det illustrerer tydeligt, at der er behov for, at det offentlige ved indgåelse af kontrakter på tekstilområdet tænker hele produktets livscyklus ind fra start. Det er vigtigt at gøre sig overvejelser omkring, hvilke designkrav der skal stilles til produkterne for at fremme og højne genbrug og genanvendelse,” siger hun og fortsætter:

“For Designskolen Kolding er det offentlige en vigtig samarbejdspartner i forhold til hurtigere at kunne drive markedet i en mere bæredygtig retning. Projektet slutter ikke her. Fremadrettet vil politiet og Designskolen Kolding se på mulige potentialer for at genbruge eller genanvende udtjente politiuniformer. I dialog med Designskolen Kolding vil politiet endvidere fokusere på at udarbejde anbefalinger til krav, som politiet fremadrettet kan stille, når de udbyder kontrakter til uniformer eller andre områder, hvor der indgår tekstiler.”

 

Foto: Designskolen Kolding