Det bugner med jobopslag, og ledigheden er rekordlav. Den høje efterspørgsel på arbejdskraft betyder, at mange ikke er aktivt jobsøgende, fordi de sidder i gode job. Og det stiller krav til virksomhederne, der må skabe de bedste betingelser for at kunne tiltrække og fastholde de stærkeste medarbejdere.

Ledigheden er lige nu på det laveste niveau siden november 2008. I november 2021 landede antallet af ledige på 80.600, hvilket svarer til 2,8 procent af arbejdsstyrken i Danmark. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Samtidig bugner det med jobopslag, og den rekordhøje efterspørgsel gør det danske arbejdsmarked brandvarmt.

Isoleret set er det gode nyheder. Der er godt gang i de danske virksomheder, og antallet af danskere, der ikke er beskæftigede, falder. Men det giver også udfordringer. En analyse fra Dansk Erhverv – der blev offentliggjort i november 2021 – viser, at 40 procent af erhvervsorganisationens medlemsvirksomheder oplever produktionsbegrænsninger som følge af mangel på arbejdskraft.

På baggrund af tallene fra medlemsundersøgelsen, og tal fra Danmarks Statistik for ansatte og omsætning på tværs af brancherne i den private sektor, har Dansk Erhverv lavet en samlet opregning for omsætningstabet i den private sektor.

Opregningen viser, at virksomhederne i den private sektor samlet set kunne have omsat for mindst 4 procent mere i de tre måneder op til medlemsundersøgelsen, hvis ikke de havde manglet arbejdskraft. Det svarer til, at den private sektor kunne have omsat for mindst 35 mia. kroner mere.

 

De rette medarbejdere er vigtige for væksten

Michael Kjærgaard, partner i UnikRecruitment, er en af dem, der hver dag hjælper virksomhederne med at finde de rette medarbejdere. Han kan nikke genkendende til, at der er fart på lige for tiden.

”Rigtig mange virksomheder ønsker at rekruttere flere og nye medarbejdere for at kunne eksekvere deres planer og realisere det vækstpotentiale, som de har – ikke mindst internationalt,” fortæller han og fortsætter:

”For at udnytte vækstpotentialet er det vigtigt, at man har de rigtige medarbejdere, så man vækster på den internationale scene. Derfor har rekruttering stort fokus og høj prioritering hos virksomhedsledelser. Det, at man har de rette medarbejdere, vil være afgørende for virksomhedernes vækstmuligheder i et marked, for der er kamp om at få de bedste medarbejdere.”

Den rekordhøje efterspørgsel betyder også, at mange ikke er aktivt jobsøgende, fordi de sidder i gode job. Flere og flere job bliver dermed besat ved, at kandidater, der ikke er jobsøgende, kontaktes. Og det gælder på alle niveauer.

 

Virksomhedens omdømme er afgørende

For Michael Kjærgaard betyder rekordefterspørgslen, at han i højere grad end tidligere skal kunne redegøre for, hvorfor det konkrete job i den pågældende virksomhed er interessant for netop den kandidat, han kontakter. Hvor det tidligere var kandidater, der skulle ’sælge’ sig selv til virksomheden for at få et job, så er det i stigende grad blevet vigtigere og helt afgørende, at virksomheder evner at ’sælge’ sig selv til kommende medarbejdere.

”Jeg oplever desuden, at flere og flere kandidater er lige så optagede af virksomheden, og hvad den står for, som af selve jobbet. Hvis virksomheden ikke har et godt omdømme, er det ’op ad bakke’ at tiltrække de rigtige kandidater,” pointerer han og tilføjer, at det er noget, som alle er meget bevidste omkring.

”Virksomhedsledelser og -ejere er opmærksomme på at skabe de bedste betingelser for at kunne tiltrække og fastholde de stærkeste medarbejdere, og derfor har rekruttering af nye samt fastholdelse og udvikling af eksisterende medarbejdere meget stor prioritet hos topledelserne.”

Der er kamp om de bedste kandidater, og derfor er employer branding blevet mere vigtigt end nogensinde. Det har nemlig stor betydning, hvad nuværende og ikke mindst tidligere medarbejdere siger om den pågældende arbejdsplads.

”Employer branding og employee engagement er i den grad blevet vigtigt, hvis man som virksomhed skal kunne tiltrække og efterfølgende fastholde de bedste medarbejdere,” slutter Michael Kjærgaard og tilføjer, at, udover virksomhedens omdømme, er det især virksomhedskulturen og work-life-balance, der vægtes højt blandt de fleste kandidater – herunder at virksomheder udviser fleksibilitet i forhold til mulighed for hjemmearbejde.

 

Foto: Canva