2020/21 var et godt regnskabsår for investeringensvirksomheden, der har en dansk modemilliardær i direktionen. For første gang i et par år er der sorte tal på bundlinjen.

Efter et par år med røde tal på bundlinjen har Friheden Invest – der blandt andet har IC Group-stifter Niels Martinsen i direktionen – fået vind i sejlene og leverer i nyeste regnskab sorte tal. Endda det bedste regnskab til dato.

Regnskabet for 2020/21, der dækker over perioden fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021, viser et årsresultat på 444,5 mio. kroner, hvilket er en markant fremgang i forhold til 2019/20. Her var resultatet på -149 mio. kroner.

I årsrapporten skriver ledelsen, at resultatet er væsentligt bedre end forventet ved årets start som følge af en bedre udvikling på de finansielle markeder end forventet.

Egenkapitalen stiger fra 2,4 mia. kroner i 2019/20 til lige under 2,5 mia. kroner i det nye regnskab.

Af ledelsesberetningen fremgår det også, at der forventes et positivt resultat før skat for det kommende regnskabsår, men at selskabets indtjening i høj grad er afhængig af den fremtidige udvikling på de finansielle markeder, som kan påvirke årsresultatet i et væsentligt omfang.

Via ejerskabet af IC Group og flere andre selskaber inden for mode og livsstil, er selskabets indtjening afhængig af udviklingen i forbrugernes adfærd og købsvillighed.

Friheden Invest råder over en række virksomheder herunder IC Group, som Niels Martinsen var med til at stifte i 1980. Han blev milliardær på at sælge koncernen, som han i 2019 købte tilbage igen.

Niels Martinsen ejer 11 procent af Friheden Invest, mens han datter, Emilie Martinsen-Kønigsfeldt, ejer 89 procent.

 

Foto: Pexels