12 foredragsholdere gav inspiration til fremtidens detail- og nethandel under den netop afholdte retailkonference, New Retail Day. 

I sidste uge afviklede pej gruppen og Detailforum årets retailkonference, New Retail Day, i et nyt og givende samarbejde. Konferencen blev afviklet tirsdag i Aarhus i Smedien og torsdag i København hos Hotel Ottilia/Carlsberg Byen.

”Med samlet set 230 deltagere over de to dage opnåede vi målet: At skabe et nyt konferencesamarbejde, afvikle den første retailkonference i Aarhus og vækste i København. Med mere end 12 erfarne og inspirerende foredragsholdere kom vi vidt omkring fremtidens detailhandel og nethandel. Tilbagemeldingerne har udelukkende være positive, og vi er klar på en konference igen i 2020,” siger Louise Byg Kongsholm fra pej gruppen.

Trendinstituttet pej gruppen udgav i april måned første udgave af det nye medie Retail Mag, og alle deltagerne på konferencen fik magasinet med hjem.

 

New Retail Day 2019, København. Foto: pej gruppen

 

Læs en opsummering af dagens pointer fra foredragsholderne nedenfor.

Tema 1:
Trends, tal og perspektiver på butik og nethandel

Hvad er seneste status på nethandlen i ind- og udland, og hvilke trends tegner sig i horisonten? Hvordan klarer den fysiske detailhandel sig nu og i fremtiden?

 

Henriette Høyer, DIBS/Nets
Nethandlen er stigende i hele Skandinavien med +20 procent, og i Danmark med +23 procent. Specielt onlinetjenester, abonnementer/medlemsløsninger er stigende, ligesom der er stigende køb i udlandet. Rapport fra DIBS med alle detaljer kan downloades her.

Stine Grubbe, VM-ekspert
Oplevelsesøkonomien er blevet et fortærsket udtryk og bruges som argument for ikke-relevante events. Der er behov for at grave dybere, være oprigtigt til stede og nærværende og ikke mindst sikre relevans og engagement. Branchen trænger til at blive talt op, da alle de negative historier fylder meget. Engagement i lokalsamfundet er dybt relevant.

 

Tema 2:
Detail – styrker og svagheder i mødet med fremtiden

Med mange års erfaring fra dansk detailhandel bidrager en række detailhandelspraktikere med viden og perspektiv på trends, styrker og svagheder.

 

Jenni Ôsterlund, Sephora (kun København)
Forbrugerne er blevet ‘news addicts’ og er på alle kanaler, hvilket presser detailhandlen, specielt dem der har med yngre målgrupper at gøre.
Tre strategier hos Sephora:
1. Maximize core business (unique products in corporation with big brands, mini-versions of bestselling items, storytelling)
2. Accelerate stores (flagship stores are always nice, but smaller stores also need to be updated and activated, omnichannel visibility)
3. Deliver a memorable experience (focus on service e.g. free make up session, combining skin care and cosmetics, gifts and personal ingravings)

Henrik Libak, selvstændig butiksformidler (kun København)
Der er ikke krise i detailhandlen (defineret som salg af varer og services til slutbrugere). Nogle brancher går tilbage (f.eks. elektronik og foto), mens andre går frem (f.eks. F&B, oplevelser, træning). Det rette butiksmiks er vejen frem og det skal (blot) afspejle det, som forbrugerne efterspørger. Nemt scoringssystem med seks kategorier og skala fra 1-10 kan vise, om et koncept eller kæde har overlevelsesmuligheder.

Marianne Bedsted, Salling (kun Aarhus)
Detailhandel er sjovt og spændende, og effekten af indsatsen kan måles med det samme. Strategien for Salling har taget udgangspunkt i ønsket om at være ’The place to be’ med fuld fokus på oplevelser og events samt skabelsen af Salling Rooftop. Med unik adresse og udsigt har Salling Rooftop allerede på kort tid vist sig at være en stor succes, og effekten af de mange besøgende kan ses direkte på omsætningen i stormagasinet.

Michael Christiansen, selvstændig retailrådgiver (kun Aarhus)
Vi lever i en ændret verden, og med mere end 30 års erfaring er det virkelig muligt at se forandringerne, specielt inden for teknologi og gennemsigtighed. Forbrugerne er blevet mere utålmodige og illoyale og springer fra kanal til kanal. Omni channel er nødvendigt for at klare sig, men teknologien må ikke tage alt fokus. Købmandskabet og personaleledelse er afgørende.

Frantz Longhi, Paustian
Grundtanken hos Kähler var ’Social Life Selling’, hvor brandet aktiveres i stedet for at præsenteres. Den tankegang tages med over til Paustian, hvor det fysiske butiksrum revitaliseres, og hvor der sættes fokus på oplevelser, aktiviteter med influencers med videre.
Detailstrategien for Paustian handler om:
1. Oplevelser
2. Convenience og service
3. Menneske i stedet for produkt (human crush og parkering af kofanger-syndromet)
4. Kommunikation på alle kanaler
5. Kunderne er krævende og er som curling-børn (culing-kunder)

 

Tema 3:
Nye modeller i fremmarch

Klassiske forretningsmodeller får kamp til stregen af nye måder at tænke kunderejser på. De nye tilgange vender tingene på hovedet og sætter kunden først.

 

Jacob Fejerskov, Bilka to Go
Løsningerne findes allerede i udlandet, så idéen om Bilka To Go er ikke ny. Men spørgsmålet var, om Danmark var klar? Grundig forundersøgelse i Danmark inden første test viste, at der var potentiale, specielt blandt planlæggende børnefamilier (kvinder). Tekniske udfordringer, implementeringsproblemer samt ressourcefordeling var nogle af udfordringerne, men barren blev også sat højt. I dag er det rullet ud til flere butikker, og omsætningen er stigende.

Thomas Pedersen, Winefamly
Et ærligt indblik i antagelser, fejltagelser og læring undevejs i en proces fra version 1 til version 2 af medlemsforretningen. Alt fra sortiment, priser, medlemspris, prøvetid, freemium/preemium, farver, font og humor er testet af. Det ser ud til, at opskriften er ved at være der, og hen over sommeren trykkes der på de store markedsføringsknapper.

 

Tema 4:
Ejerskabets konsekvenser

Ejerskabsmodel har afgørende betydning for forretningsdrift, strategi og tidshorisont.

 

Christian Hincheldey, AC Perchs Thehandel
Dansk succeshistorie – både på hjemmemarked, nærmarkeder og Østen. Erfaringer med lufthavn som markedsføringskanal har været god, også gode erfaringer med nethandel og ønsker om at være til stede på Amazon til trods for et skarpt fokus på high-end retailers i den fysiske verden. Virksomhed ejet gennem generationer med stor succes ud fra tanken om, at virksomheden er til låns, og at der ikke er tale om arv. Grundtanken har været: Forandre for at bevare, og at hver generation bidrager med sit perspektiv og udvikler virksomheden ud fra den tid, de lever i.

Asbjørn Hyldgaard, Axcel
Kapitalfonde har altid langsigtede planer ved opkøb, da der skal findes en ny ejer, der kan tage virksomheden til næste niveau. Virksomheden skal være mere værd ved videresalg, og det kræver, at der fortsat er potentiale for vækst – derfor kan man ikke tømme virksomheden for værdier og smutte. Ofte kommer kapitalfonden ind ved generationsskifte, eller når ejeren er klar til ekspansion og ikke selv ønsker at stå med hele risikoen. Kapitalfonden kan assistere med strategi, drift, it med videre, men blander sig ikke i driften.

 

New Retail Day 2019, Aarhus. Foto: pej gruppen