Detailsalget har de seneste måneder været nedadgående, men nu ser det ud til at stige igen. Stigningen er med til at holde det høje niveau, vi har set siden forårets genåbning.

Efter fire måneder i træk med faldende detailsalg, steg det igen i oktober.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget steg med 1,7 procent fra september til oktober, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Stigningen er med til at fastholde det høje niveau, der har været siden genåbningen i foråret 2021.

Stigningen i den samlede detailomsætning i oktober skyldes blandt andet en stigning i varegruppen ‘beklædning mv.’, der steg 3,2 procent i oktober.

 

detailomsætningsindeks oktober
Danmarks Statistik

Hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling, var detailomsætningen 4,2 procent højere i perioden januar til oktober 2021 end i samme periode for 2020. Stigningen blev hjulpet af, at varegruppen ‘beklædning mv.’ lå 23,9 procent højere end niveauet for samme periode i 2020.

 

Stigende detailomsætning online

Den samlede detailomsætning for brancherne i ‘internethandel i alt’ for januar til oktober 2021 lå 10 procent højere end i samme periode i 2020.

Brancherne, der indgår i ‘internethandel i alt’, dækker over virksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med detailsalg over internettet. Her er der blandt andet fremgang i ‘Beklædning, ure og babyudstyr’, der stiger med lige over 11 procent. Den mindste stigning lå inden for elektronik som steg 1 procent i forhold til 2020, hvilket afspejles i forbrugerforventningerne, hvor forbrugerne vurderer, at det ikke i øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn og lignende.

 

internethandel
Danmarks Statistik


 Foto: Pexels