Når danskerne søger nyt job, vægter de for første gang lønnen højest, viser en ny analyse. Men også andre faktorer fylder på de jobsøgende danskeres ønskeliste.

Konsulentfirmaet Ballisager har offentliggjort årets kandidatanalyse. Den viser, at danskerne for første gang vægter lønnen som det højeste, når de er på udkig efter et nyt job. Der er dog også rykket på andre parametre som work-life balance, der ligesom lønnen er blevet opprioriteret, mens et fokus på den gode chef ikke længere er så relevant.

Kandidatanalysen handler med andre ord om, hvad danskerne vægter i deres arbejdsliv lige nu, og som man kan se, skifter danskernes præferencer fra år til år. At netop løn bliver vægtet højest blandt de 1500 adspurgte danskere, overrasker direktør i konsulentfirmaet Ballisager, Morten Ballisager:

”Det er vi faktisk overraskede over. Det har altid været sådan, at det er kollegaer, en god chef og sådan nogle ting, der er meget betydningsfulde for danskerne, så det relationelle har tidligere betydet rigtig meget. Pludselig ser vi, at løn spurter foran som det vigtigste forhold, og jeg forestiller mig faktisk, at det skaber et pres på arbejdsgiverne, fordi der bliver banket enormt hårdt på lønforhandlingsdøren lige nu,” siger han i et interview med TV 2 News.

Flere faktorer på spil

Analysen opstiller forskellige parametre, hvor den adspurgte kan vælge mellem tre valgmuligheder. Spørgsmålene omhandlede alle deres arbejdsliv. I den forbindelse er lønnen altså blevet vægtet højest blandt de mulige parametre. Hos Ballisager har man reflekteret over, hvad udviklingen kan skyldes.

”Jeg tror, der er flere faktorer på spil her. For det første har arbejdsgiverne jo i lang tid talt meget højt om manglende arbejdskraft, og der tror jeg altså, at medarbejderne har stået og lyttet med og tænkt; hey det lyder da som gode lønforhandlingsmuligheder det der. Corona skubbede til nogle præferencer omkring arbejdslivet. Vi fandt ud af, at vi godt kunne klare os uden kollegaerne. Vi blev skubbet hjem, det gik egentlig fint nok, og pludselig blev fritid og frihed meget betydningsfuldt, og så tror jeg altså også, at inflationen spiller en lille rolle her, for danskerne har jo ikke lyst til at få udhulet deres købekraft,” siger Morten Ballisager.

Han forklarer uddybende, at relationen til kollegaerne og en god chef er styrtdykket som betydning i undersøgelsen. I fremtiden kan det derfor blive svært for arbejdsgiverne at skabe en sammenhængskraft i virksomhederne, da medarbejderne i stigende grad søger hjem. De vil have mere frihed i arbejdet, og idet priserne stiger mere end lønnen i øjeblikket, og arbejdsmarkedet er i lønmodtagernes favør, betyder det, at danskerne har muligheden for at skrue på lønknappen. Udviklingen peger dermed i retning af, at arbejdslivet individualiseres.

 

Foto: Unsplash