Debatten om en potentiel flytning af datoerne for den københavnske modeuge skal erstattes af længerevarende arbejdsro og ordresikkerhed for flest muligt af branchens mange aktører. Det er det klare budskab fra Copenhagen Fashion Week, Dansk Mode & Textil, WEAR og CIFF x Revolver, som med afsæt i tværgående undersøgelser nu kommer med datoer for modeugen.

Sommerens modeuge rykkes ikke til uge 26, men vil fortsat ligge i august i de kommende tre år, lyder det samlet fra Copenhagen Fashion Week, Dansk Mode & Textil, WEAR og CIFF x Revolver.

Hvordan koordinerer dansk mode bedst muligt sit udstillingsvindue i forhold til internationale indkøbsmønstre og events? Snakken har rumsteret i årevis, og selvom holdningerne har været modsatrettede, har slutmålet altid været det samme: Den københavnske modeuge bør placeres, så den understøtter den stærkest mulige samlede showcase for udstillere, indkøbere og presse.

I et håb om at kunne erstatte synsninger med fakta har Copenhagen Fashion Week, Dansk Mode & Textil, WEAR og CIFF x Revolver gennemført rundspørger blandt deres respektive medlemmer, kunder og brands. Som forventet stikker ønskerne i flere retninger, men kan opdeles i fire tydelige kategorier:

    • Størstedelen af menswear brands ønsker at rykke til uge 26
    • Størstedelen af womenswear brands ønsker at fastholde en placering i august
    • Størstedelen af showbrands ønsker at fastholde en placering i august
    • Størstedelen af kidswear brands ønsker at ligge simultant med modeugen uanset placering

Ser man på den volumen, de respektive brandkategorier udgør under en given modeuge i forhold til show- og messetilstedeværelse, er det i alt i omegnen af 75 procent, som ønsker at fastholde placeringen i august.

CPHFW og DM&T: Nødvendigt, hvis dansk mode fortsat skal gøre sig gældende
Hos Copenhagen Fashion Week er den klare holdning, at størstedelen af den internationale bevågenhed omkring dansk mode og København som destination er bundet op på showkalenderen og dens brands:

”Vi ser tydeligt, at disse brands ikke ønsker en flytning, da det vil være forbundet med store logistiske og praktiske udfordringer, samt et potentielt tab af momentum i forhold til de internationale modeuger, som vi efterhånden sammenstilles med, og som alle finder sted endnu senere i sæsonen – nemlig i september umiddelbart efter den københavnske modeuge. Så det må vi lytte til, hvis dansk mode fortsat skal gøre sig gældende ud over landets grænser,” siger CEO for Copenhagen Fashion Week, Cecilie Thorsmark.

Direktør i Dansk Mode & Textil, Thomas Klausen, bakker op:

”Interessentlisten i en debat som denne er lang: Vi taler hele markeder, indkøbere, messer, shows, brands, samarbejdspartnere, presse og konkurrerende modeuger. Selvom det er en kompleks samtale med mange synspunkter, bakker vi op om Copenhagen Fashion Week og ser som brancheorganisation en overvejende værdi i at bibeholde august som rammen for modeugen.”

CIFF x Revolver: Nye tillægsinitiativer kan komme i spil
De mange synspunkter mærkes for alvor hos CIFF x Revolver, der som internationalt orienteret handelsmesse favner hele paletten af womens-, mens- og kidswear brands – både til halvårlige messer og blandt sine hundredevis af permanente showrooms. Derfor har det for CIFF x Revolver været vigtigt at få skabt ro om datoer for sommerterminen, så alle kræfter kan sættes ind på at lave to store messer årligt. Som supplement hertil, kigger man nu alternative løsninger, der kan understøtte samtlige kategorier bedst muligt.

”Fusionen mellem CIFF og Revolver var drevet af et stærkt ønske om at skabe én samlet platform: Ét København. Derfor har vi naturligvis svært ved at se en showcase med internationalt udsyn som vores, der ikke flugter datomæssigt med det stærke udstillingsvindue, som Copenhagen Fashion Week udgør,” siger direktør i CIFF x Revolver, Sofie Dolva, og uddyber:

”Når det er sagt, er vi nødt til at kigge på, hvordan vi blandt andet kan understøtte menswear bedst muligt, da deres ordremuligheder er underlagt væsentligt tidligere budgetdeadlines blandt internationale indkøbere. Derfor ser vi på muligheden for at facilitere ordredage for menswear brands i vores faste showrooms på de junidatoer, som netop denne branchekategori så tydeligt efterspørger.”

WEAR: Vi respekterer beslutningen
Hos brancheorganisationen WEAR, som er en del af Dansk Erhverv, erkender direktør Nikolai Klausen, at der er behov for samling på tværs af værdikæden, omend der stadig udestår et arbejde med at understøtte herre- og børnetøjsaktørerne bedre, end tilfældet er i dag:

”For WEAR er det vigtigt, at modeugens aktører er samlet – altså at CIFF x Revolver og CPHFW bliver afviklet på de samme datoer, ligesom det er positivt, at CIFF og Revolver er fusioneret og bliver afholdt på samme lokation. WEAR havde dog gerne set, at modeugen var blevet rykket til ultimo juni af hensyn til større indkøbsbudgetter, international relevans og af hensyn til herre- og børnetøjsbranchen samt en stor del af dametøjsbranchen, som fortsat er udfordret i forhold til en deadline midt august. Der har nu været en dialog mellem modeugens aktører og de udstillende brands, som WEAR selvfølgelig respekterer.”

Fakta:
• Debatten om en mulig flytning af den københavnske modeuge fra august til uge 26 har stået på i en længere årrække.
• Diskussion bunder i, hvordan branchen og modeugen bedst muligt positionerer sig i forhold til blandt andet timing af udenlandske modeuger, ordredeadlines, lokale, indkøbsbudgetter, m.m.
• Brancheaktørerne CIFF x Revolver, Copenhagen Fashion Week og Dansk Mode & Textil har gennemført rundspørger for at kunne underbygge debatten med et tydeligere datagrundlag.
• De tre organisationer slår nu samlet fast, at modeugen for de næste tre år skal ligge i august.

Foto: PR / Thomas Degner