Christian Maibom, messedirektør på Revolver, reagerer på debatindlægget af Nikolai Klausen, direktør i Wear, som TØJ – Fashion & Business Trends bragte i sidste uge. 

Læs opsummering af kommentarer tilsendt redaktionen eller fra Linkedin her samt kommentar fra Thomas Klausen, direktør i DM&T.

Hvis du har kommentarer eller refleksioner, så send dem gerne til redaktionen@pejgruppen.dk. Kommentarer kan bringes enten anonymt eller med navn og titel.

Herunder bringer vi en kommentar af Christian Maibom, messedirektør på Revolver:

“Som virksomhed lever Revolver af at servicere modebranchen. Det gør vi året igennem ved primært at levere salgsrelevante ydelser, der altid er og bør være tilpasset branchens konkrete situation og behov. Af samme årsag er datoerne for vores to årlige Revolver afviklinger, og dermed også modeugens datoer, i lighed med alt andet, naturligvis under konstant evaluering, i vores arbejde med at fastholde og udvikle Revolvers position som Nordens stærkeste ordreplatform – primært for skandinavisk mode.

Indirekte er det således vores udstillende brands, der ender med at træffe den endelige beslutning vedrørende en eventuel ændring af datoerne for Revolvers to årlige afviklinger, naturligvis efter en forudgående klar anbefaling fra vores side. Det er vores udstilleres behov, der definerer vores ydelser, men det er os, og ingen andre, der tager den endelige beslutning og dermed også ansvaret.  

Skulle Revolver eller andre messer og/eller organisationer vælge at sidde et vink med en vognstang overhørig, afstedkommende fra et flertal af oplyste og saglige kunder, udstillere, medlemmer med flere, så er det naturligvis en beslutning, der i sin yderste konsekvens kan have fatale konsekvenser for den enkelte aktørs fremtidige virke. Valget er naturligvis frit for hver enkelt, fuldstændigt som det står alle brands frit for at afholde show og/eller deltage på messe eller være medlem af en brancheorganisation.

Således skal der ikke være den mindste i tvivl om, at forinden en så stor og vidtgående beslutning, som det vitterligt er, at ændre terminen for vores fælles modeuge, så har Revolver (og alle vores kollegaer) gjort mange og meget grundige overvejelser forinden, vi fremkommer med hver vores respektive anbefaling.

En anbefaling, der for Revolvers vedkommende altid vil være et resultat/afvejning af en lang række faktorer og facts, som vi alle anser for essentielle for den endelige anbefaling. Og ligeledes er en endelig anbefaling fra vores side ikke begrundet i snævre Revolver sær- eller egeninteresser, men ene og alene i, hvad vi anser for at være det bedste for, at Revolver kan vedblive med at levere den stærkest mulige københavnske ordreplatform overhovedet mulig. Revolvers succes er vores kunders succes – så simpelt er det. Blot skal vi alle huske på, at vores fælles succes omkring Revolver også er afhængig af modeugens og byens øvrige aktiviteters succes, såfremt at alle yder og gøre sig fortjente hertil.

Revolver tror på fællesskabet, og vi tror på byen, som meget væsentlige faktorer og forudsætninger for vores egen succes som messe. Det har vi prædiket de sidste 16 år, fordi det har været og stadig er vores ærlige og urokkelige tro og narrativ. Vi er overbeviste om, at Københavns nuværende succes som modeby, set i relation til eksempelvis Stockholm, primært skyldes de fysiske fællesskaber (messerne) og senest, men ikke mindst, den showdel, som Copenhagen Fashion Week har formået at tilføre København. Samlet set har vi derved formået at opbygge og udvikle en, for mange andre byer, misundelsesværdig stærk og særegen modeby, der på smukkeste vis både er inkluderende, progressiv og tillige afspejlende mange fine fælles-skandinaviske værdier. Og vi er slet ikke færdige endnu :-) Derfor også denne debat. 

Som dansk branche bør man huske på, at eksempelvis Sverige og Stockholm har mindst lige så mange fantastiske brands og shows som Danmark, men at Stockholm aldrig har fundet fodfæste, fordi de altid har manglet salgsplatformen (og måske tillige en lufthavn med bedre internationale forbindelser end København). Derfor er Københavns fortsatte succes også dybt afhængig af hele den skandinaviske branches fortsatte deltagelse og engagement. Således er jeg ej heller det mindste i tvivl om, at de få brands, der under modeugen vælger at positionere sig væk fra fællesskaberne, sjovt nok altid vil tilpasse deres aktivitetsdatoer (showrooms) i København, til de af messerne og modeugen valgte, uagtet at historien er, at de qua egen styrke ikke længere er afhængige af andre i deres fortsatte succes. Jeg er overbevist om, at det netop er fællesskaberne og den stærke opbakning hertil, der udgør Københavns egentlige styrke og unika, hvis man sammenligner med alle andre modebyer end Paris og Milano.

Styrken af det overordnede fællesskab synes bedst og senest illustreret ved den måde, vi som modeby formåede at tackle pandemien og dens mange restriktioner og udfordringer på.  Med fare for at lyde hoverende på Copenhagen Fashion Week og Revolvers vegne, så vil jeg uden rødmen hævde, at det netop var vores fælles insisteren, gensidige hensyntagen samt pragmatiske tilgang og ikke mindst vores respektive kunders opbakning og tro på os, der endte med at gøre det muligt at afvikle den fysiske del i tre ud af fire sæsoner, hvilket ingen andre messer eller modebyer i Europa formåede. 

Den skandinaviske branche og jeres kvalitative brands, mikset med fællesskabet og ovenstående facts, er den egentlige årsag til, at København som modeby netop nu står så utroligt stærkt fremadrettet, desuagtet at nye skyer har sneget sig ind over matriklen.

Supply chain-problemer, høje fragt- og energipriser, krig og frygt for yderligere eskalering, sanktioner og deraf manglende godstog fra Asien over Rusland, bomuldsmangel, fortsat pandemi i Asien, stigende rente og høj inflation – alt sammen ledende til højere priser og nedadgående forbrugertillid med videre. Velkommen til New Normal, som nok skal blive både fin, sjov og succesfyldt. Men der kommer bump på vejen.

Uden at gå yderligere ind i ovenstående udfordringer, så er konsekvensen heraf for de fleste i branchen, at ordrebøgerne typisk skal lukkes minimum en måned tidligere end førhen, hvis man vil sikre sig, at de færdige varer lander i de korrekte leveringsvinduer. Og selv de brands, der har været forudseende og udvist rettidig omhu og bæredygtigt åsyn ved allerede at lægge deres produktion i nærområder/Europa, vil også være tvunget til at opstarte salget tidligere, fordi alle andre gør det. For samlet set bevirker situationen, at de fleste er tvunget til at opstarte salgssæsonen tidligere end førhen, hvis brands ønsker at afgive ordrer til produktion baseret på reelt salg og ikke estimater, tro og forhåbninger (ekspres brands delvist undtaget herfor). Og dette leder så igen til, at specielt modeugens august-udgave ligger meget sent – og for nogle endda alt for sent – hvilket på sigt betyder, at vi som messe mister relevans for indkøberne og dermed således også for de udstillende brands, såfremt deres primært formål er deltagelser bunder i salg for øje og ikke kun branding og end-consumer presse.

Revolver har de seneste seks år været imod at rykke modeugens august-udgave, da vi hidtil har ment, at der manglede både timing, egentlig saglig begrundelse herfor samt hul i den europæiske indkøber/messekalender. Alle tre argumenter er post-pandemi og er qua den nye sikkerhedspolitiske, samt energimæssige situation, forandret radikalt. På kort sigt er det intet, der tyder på, at disse forhold vil forandre sig. Men hvis man alligevel vover at lege med tanken og forudser, at alt forandrer sig og vender tilbage til de gode gamle dage, om eksempelvis to år, så er spørgsmålet, om I alle vil rykke tilbage til den gamle kalender igen, eller om I vil vedblive med at opstarte tidligt, for så blot i stedet at forlænge salgsvinduet – hos Revolver tror vi på det sidste.

Af ovenstående årsager, samt mange flere lidt mere tekniske, har vi de seneste seks måneder diskuteret emnet med de fleste af vores udstillende brands og i den forbindelse vovet at anbefale en fremrykning/ flytning af august-modeugen til sidst i juni – allerede fra 2023, der af mange tekniske årsager er den eneste mulige, men samtidigt også korrekte termin såfremt ifald. De seneste ulykkelige begivenheder med krigen i Ukraine har blot forstærket vores anbefaling, som vi naturligvis sideløbende har bibragt og diskuteret med vores øvrige modeuge-kollegaer såsom Bella Center, DM&T, CFW samt Wear. 

Personligt ser jeg frem til den fortsatte debat vedrørende emnet. Vi har i gruppen af modeugeaktører aftalt at tage emner op igen lige efter endt modeuge i august, men henblik på at finde en endelig afklaring. 

Indtil da vil vi fortsætte vores arbejde med Revolver, og samtidigt glæde os til en intet mindre en fantastisk modeuge, der venter os alle i august, med to propfyldte Revolver venues + minimum én ny og positiv overraskelse kombineret med en masse glade, optimistiske samt modige indkøbere, en spækket og fantastisk showkalender samt en masse solskin og glæde over den normalitet, der alt på trods, men på fin vis jo har indfundet sig igen.”

 

Foto: Revolver