Delårsrapporten fra IC Group viser, at modekoncernen kæmper med et svagt fysisk salg blandt alle koncernens brands. Især et brand er udfordret og har været nødt til at lukke butikker.

Modekoncernen IC Group har offentliggjort delårsrapport for perioden fra den 1. juli til 30. september 2018. Rapporten viser en koncern under pres, hvor alle brands har problemer med salget i de fysiske butikker.

Regnskabet viser et bruttoresultat for første kvartal på 205 mio. kroner mod 287 mio. kroner samme periode forrige regnskabsår. Det fremgår af regnskabsrapporten, at en del af tilbagegangen tilskrives strukturelle ændringer samt frasalget af Peak Performance i 2017/18.

Den primære drift har ligeledes lidt et større fald og lander i delårsrapporten på 14 mio. kroner sammenlignet med 69 mio. kroner i samme kvartal for ét år siden.

Læs også: Regnskab: IC Group er i forandring

Af regnskabet fremgår det, at forventningerne for regnskabsåret 2018/19 for koncernen som helhed fastholdes til trods for den svage performance på det fysiske salg for alle koncernens brands. Især den bragende danske sommersol har givet udfordringer.

Koncernen forventer vækst i omsætningen hos både Tiger of Sweden samt By Malene Birger. Det forventes dog, at indtjeningen vil påvirkes negativt hos Tiger of Sweden af øgede medarbejderomkostninger samt marketing. By Malene Birger fremlagde tidligere på året et regnskab med stor tilbagegang, hvor omkostninger til en omfattende brand- og positioneringsanalyse samt styrkelse af ledelsesteamet påvirkede regnskabet negativt. Det fremgik dog af ledelsesberetningen i regnskabet fra By Malene Birger, at ledelsen så frem til en positiv udvikling i det kommende år med en forbedret indtjening.

Af brandet Saint Tropez forventer IC Group fortsat tilbagegang i omsætningen. En konsekvens heraf vil være lukkede butikker, hvor nogle allerede er lukket og flere vil blive det fremover.