SS 22

Fashion WeekEdition

Leder

Hvad har du med?

De bedste fester er næsten altid et sammenskudsgilde. En har købt vinen, en anden har lavet maden. En har stået for lokalet, en anden for borddækningen, mens en tredje har lavet en playliste.

I august er vi alle invitereret til modefest igen. Hvad har du med?

Gennem mange sæsoners modeuger er fronterne blevet trukket op, og der er ble-vet peget fingre. Udstillerne var utilfredse med messernes indsats, mens messer-ne var utilfredse med udstillernes indsats. Fælles var, at ’den anden part’ gjorde for lidt for at skabe trafik.

Den slags gensidige beskyldninger, og en passiv og afventende position, gavner ikke nogen – og slet ikke en branche, der skal rejse sig igen i pandemiens aske.

Beskyldninger og passivitet har faktisk den modsatte effekt: Ingen tager ansvar, ingen tager teten, og resultatet bliver derefter.

Men nu er der en unik chance for at skabe det ultimative modesammenskuds-gilde, hvor alle parter bidrager til festen. Høj og lav, stor og lille, sælger og indkøber, leverandør, producent og brand, brancheorganisation og eventarrangør, marke-ting- og pressefolk, skoler og undervisere – og alle dem, der blot er nysgerrige. Hver enkelt aktør og hver enkelt person bidrager med sin fysiske tilstedeværelse og følelsesmæssige opbakning.

Ses vi?

Det bliver ikke den samme fest uden dig!

Kollektionsbilleder

Trend & farveguide SS 22

Udstillerlister

Holdet bag TØJ Fashion Week Edition SS 22