Hvilke foreninger findes der i den danske modebranche, hvordan er de finansieret, og hvordan klarer de sig økonomisk? I en ny artikelserie stiller TØJ skarpt på modens Foreningsdanmark og giver dig det fulde overblik over foreningernes virke og økonomiske performance.   

Mange har gennem tiden – ikke for ingenting – kaldt Danmark for Foreningsdanmark. Gennem årene har modebranchen også født mange foreninger, organisationer og initiativer, og som aktør i branchen kan det være en jungle at finde rundt i, hvilke foreninger der findes, hvad de arbejder med, og hvordan de klarer sig økonomisk.

I en artikelserie giver TØJ derfor det komplette overblik over den danske modebranches foreninger ved at sætte fokus på deres virke og økonomiske performance.

Den generelle udvikling
Mange brancheforeninger er kommet og gået. De fleste foreninger, organisationer og initiativer har de seneste år kæmpet en del med driften, og de er primært overlevet på grund af kapital opsamlet tilbage i tiden.

I gamle dage havde alle delbrancher og fagrelaterede grupper både foreningsliv og en hel del konsulenter ansat. Flere udgav også fagmedier, men grundet digitaliseringen er antallet af foreningsbaserede medier blevet voldsomt reduceret gennem de seneste 10-15 år.

Foreningerne tilbyder deres medlemmer forskellige services såsom rabataftaler og juridisk støtte. Andre af foreningernes opgaver af overenskomstaftaler, netværksdannelse og rådgivning inden for forskellige områder som miljø, CSR og international handel.

Nyere sammenslutninger har ikke fortidens kapital at læne sig op ad, og derfor ser økonomien også anderledes ud den dag i dag. Nogle foreninger har opnået forskellige former for tilskud fra det offentlige, men hovedkilden til indtjening er bredt set stadig medlemmernes kontingent.

Ni foreninger i fokus
I de kommende uger bringer TØJ artikler med fokus på følgende brancheforeninger:

Artiklerne tager udgangspunkt i foreningernes regnskaber for de seneste tre år og giver oplysninger om foreningernes formål, etableringsår, bestyrelsesmedlemmer, antal medarbejdere med mere.

Alle foreninger får mulighed for at kommentere på regnskabernes udvikling.

Læs med og bliv klogere på, hvordan den danske modebranches foreningsliv er skruet sammen.