Regnskabsåret 2022 blev et rekordår for DK Company med et overskud på 660 mio. kroner trods store udfordringer for Ikast-modegiganten.

2022 blev et rekordår for DK Company med en omsætning på 4,6 mia. kr. mod sidste års 3,9 mia. kr. og et resultat på 660 mio. kr. mod 612 mio. kr. sidste år. Koncerndirektør og hovedaktionær Jens Poulsen udtaler:

”Vi er utrolig tilfredse med og stolte af vores resultat for 2022, der afspejler en organisk vækst på 18 procent, hvor alle aktiviteter fra wholesale over online og retail har bidraget. Resultatet skal ses i lyset af de store udfordringer, vi har oplevet året igennem med forsinkelser i forsyningskæden, høje fragtpriser, generelle udfordringer på både US-dollars samt svenske og norske kroner og særligt i 2. halvår en tilbageholdende købsadfærd hos forbrugerne.”

Vækst i alle divisioner

Året 2022 var også året, hvor DK Company fejrede 10-års jubilæum for overtagelsen af aktiviteterne i Vejle, der under Kasper Philipsens ledelse er cirka tredoblet gennem de 10 år og udgør en markant del af koncernens samlede aktiviteter.

”Jeg er imponeret over den vækst og de resultater, som Vejle-huset har formået at skabe på 10 år,” siger Jens Poulsen, der samtidig understreger, at væksten og resultatet er flot fordelt på koncernens tre divisioner, som ud over Vejle-divisionen består af Ikast og København under ledelse af Jens Obel.

”Jeg glæder mig over, at vi bærer i samlet flok, og at alle aktiviteter bidrager positivt til væksten. Vores medarbejdere har som altid ydet en imponerende indsats og bidraget til sikring af firmaets gode resultater,” fortæller Jens Poulsen.

Store investeringer i lagerautomatiseringer

DK Company forventer i løbet af 2023 at investere markant i lagerautomatisering for at kunne honorere den fortsatte vækst, som presser lagrene til det yderste. I starten af 2023 har DK Company Vejle indgået en betydningsfuld aftale om automatisering af lageret i Vejle ved køb af en Autostore-løsning samt overtagelse af 25.000 kvm lager i Kolding. Når den tilkøbte Autostore samt lager på 25.000 kvm tages i brug, råder DK Company Vejle samlet set over 120.000 kvm lager.

Forventninger til 2023

DK Company har brugt året på at præstere endnu en flot vækst og bundlinje.

“I 2023 er vores opgave at få implementeret denne vækst og sikret, at vores lager og logistik kan følge med. DK Companys forventninger til 2023 er, at året bliver et konsolideringsår, hvor vi ser en svær tid an og går efter at holde niveauet fra 2022. Samtidig med at der sker en udbygning og investering i både logistik og salgskanaler, så koncernen er klar til yderligere vækst og opkøb de kommende år.”

Foto: DK Company