Millionvis af mink er nu aflivet, og som følge heraf lukker auktionshuset Kopenhagen Fur. 300 ansatte mister jobbet.

Den 4. november 2020 lød meldingen, at alle mink i landet skulle aflives efter anbefalinger fra sundhedsmyndighederne på grund af fund af en mutation i coronavirus. Mutationen havde angiveligt “potentiale til at udløse en ny pandemi,” lød det.

“Vi skal selvfølgelig ikke være årsag til en ny pandemi. Vi kender ikke det faglige grundlag for denne vurdering og risiko – det har vi ikke fået indsigt i – men regeringens beslutning er en katastrofe for erhvervet og Danmark. Det er en de facto varig nedlukning og aflivning af pelsdyrerhvervet, og vi må umiddelbart se det som en ekspropriation af alle de berørte bedrifter og virksomheder. Det er alle disse menneskers livsværk, deres hverdag, deres arbejde, ja hele deres fundament, som fjernes. Det er en sort dag for os alle og Danmark,” sagde Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere, i en pressemeddelelse den 4. november 2020.

Netop det faglige grundlag har været under diskussion den seneste uge, hvor det mildest talt har været svært at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.

Faktum er dog nu, at millionvis af mink nu er aflivet og lagt i massegrave – og det har altså taget livet af verdens største auktionshus for pels: Kopenhagen Fur. Det oplyser nyheder.TV2.dk.

300 medarbejdere mister jobbet, men nedlukningen sker først, når lageret er tømt for skind, oplyser direktør i Kopenhagen Fur, Jesper Lauge Christensen.

Auktionshuset vil nemlig i den resterende del af 2020 modtage skind fra både danske og udenlandske leverandører, som skal sorteres og klargøres til salg. Herefter vil der være indtil nu fire planlagte auktioner i 2021. Bliver alle skind ikke solgt her, sælges de sidste rester fra lageret i 2022. Herefter lukker virksomheden.

Inden minksagen brød ud, meddelte Kopenhagen Fur-brandet Oh! By Kopenhagen Fur, at de lukkede ned.

Kopenhagen Fur blev stiftet i 1930 og er er ejet af Dansk Pelsdyravlerforenings medlemmer.

Foto: Unsplash