Modebranchens foreninger tjener ingenting og lever af fortidens penge. Eller rettere; kun én forening har overskud på driften, mens resten leverer underskud. Bliv opdateret på foreningernes formål, virke og drift i denne overbliksartikel.

Mange har gennem tiden – ikke for ingenting – kaldt Danmark for Foreningsdanmark. Gennem årene har modebranchen også født mange foreninger, organisationer og initiativer, og som aktør i branchen kan det være en jungle at finde rundt i, hvilke foreninger der findes, hvad de arbejder med, og hvordan de klarer sig økonomisk.

På branchebladettoj.dk har vi gennem forsommeren kørt en artikelserie af foreningsportrætter. Hver forening er blevet belyst ud fra formål, ledelse, virke og økonomiske resultater, og hver forening har haft mulighed for at kommentere på dette.

I alt ni foreninger har været i fokus: Design Society, Copenhagen Fashion Week, Danish Fashion Institute (nu: Global Fashion Agenda), Headstart Fashion, Wear, Dansk Mode & Textil (DM&T), Danish Network Association, Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster og Dansk Detail.

Den generelle udvikling
Mange brancheforeninger er kommet og gået. De fleste foreninger, organisationer og initiativer har de seneste år kæmpet en del med driften, og de er primært overlevet på grund af erstatninger og kapital opsamlet tilbage i tiden eller gennem offentlige midler. Hovedkilden til drift er dog stadig medlemskaber samt foreningsaktiviteter.

Foreningerne tilbyder deres medlemmer forskellige services såsom rabataftaler og juridisk støtte. Andre af foreningernes opgaver af overenskomstaftaler, netværksdannelse og rådgivning inden for forskellige områder som miljø, CSR og international handel.

Læs foreningsportrætterne her: