Selv om administrerende direktør i Dansk Mode & Textil, Thomas Klausen, vurderer, at coronakrisen vil kræve flere ofre, så er der også grund til optimisme. Færre modevirksomheder føler sig nemlig lukningstruet nu end for bare en måned siden, og det vidner om, at branchen har foretaget en række af de nødvendige justeringer for at kunne overleve, mener Thomas Klausen


Artiklen blev bragt i TØJ nr. 2 2020.


Hvad er modebranchens største ulempe i krisetid?

Kriser gør det svært at arbejde ud fra en defineret strategi, idet forudsætningerne bliver ændret fra den ene dag til den anden. I første omgang handler det om at få justeret forretningen til den aktuelle situation, og den første tid vil være præget af krisehåndtering, der har været tæt knyttet til likviditetsproblemer. Krisen har påvirket alle led i den enkelte forretning, og derfor kræver det en agil virksomhed og organisation, hvis man skal navigere igennem den. Mange af de udfordringer, som coronakrisen har fremlagt, eksisterede dog allerede i forvejen: Overvejelser om en justeret supply chain, øget digitalisering, nye kollektionsstrukturer og den bæredygtige omstilling. Havde man som modevirksomhed allerede forholdt sig strategisk til, hvordan man skal angribe de udfordringer, er det også vigtigt, at det ikke ender med at bliver en krise i to tempi, hvor man mister det langsigtede strategiske overblik, fordi man hænger fast i krisehåndtering.

 

Hvad er modebranchens største fordel i krisetid?

Der er ingen tvivl om, at denne krise gør ondt. Derfor kan det også være paradoksalt at tale om deciderede fordele. Men når krisen illustrerer branchens sårbarhed, viser den også, hvor der er mulighed for at skabe positive forbedringer på den lange bane. Lige nu er der rum til at skabe forandringer i virksomhederne – hjernen er ganske enkelt modtagelig overfor forandringer. Det kan man blandt andet udnytte til at skabe en mere modstandsdygtig forretning, opprioritere bæredygtighed og overveje de eksisterende forretningsgange. Så kan krisen faktisk vise sig som enaccelerator for en positiv udvikling. Det har modebranchen også demonstreret tidligere i historien, og derfor tror jeg på, at der også kan komme noget positivt ud af den aktuelle krise.

 

Modebranchen er meget afhængig af forbruget. Hvordan kan man som aktør være med til at skubbe til det? Hvad skal der til fra politisk side?

Der er ikke noget ensidigt svar på dette, fordi mere end 60 procent af den samlede modebranches omsætning stammer fra eksporten. Det gør det unægteligt sværere at pege på et enkelt kunstgreb, som kan stimulere forbruget. Som virksomhed skal man øge fokus på at være tilgængelig og i øjenhøjde med forbrugerne.

I en dansk kontekst handler det primært om at skabe tryghed i samfundet, både økonomisk og samfundsmæssigt. Derudover er Dansk Mode & Textil også positivt stemt for at se nærmere på forskellige initiativer, eksempelvis udbetaling af de indefrosne feriepenge, der kan stimulere privatforbruget, men det er en kortsigtet løsning, som ikke må overskygge at skabe tryghed blandt forbrugerne. På eksportfronten er det vigtigt, at Udenrigsministeriet, ambassaderne og Eksport­rådet i den kommende tid er særligt opmærksomme på, hvordan de kan understøtte den danske eksport.

 

Hvor lang tid vil modebranchen mærke effekterne af coronakrisen?

Den her krise kommer uden tvivl til at sætte langvarige spor, men det er meget svært at spå om, hvor langt de vil strække sig. Det afhænger i høj grad af de sundhedsmæssige forhold, og hvordan vores store eksportmarkeder kommer sig. Men vi kommer nok til at se en negativ effekt på salget et godt stykke ind i 2021.

 

Hvor stor en del af modebranchen står tilbage efter krisen?

Krisen vil kræve ofre. Vi har allerede set de første konkurser, og der kommer sandsynligvis flere til. Men der er heldigvis også positivt nyt. Da vi første gang spurgte vores medlemmer, om de følte sig lukningstruede, svarede 26 procent, at det var tilfældet. I den seneste undersøgelse var det kun 12 procent, og det vidner om, at branchen har foretaget en række nødvendige justeringer for at være klar til en ny hverdag. Så billedet tegner sig knap så dystert som tidligere, men det er ikke ensbetydende med, at det ikke er en dybt alvorlig situation, som tillige stadig kan udvikle sig.

 

Hvad forsøger Dansk Mode & Textil at gøre på vegne af modebranchen i forhold til påvirkning af det politiske system?

For os har det gennem hele krisen været afgørende at skabe politisk forståelse for den situation, som modebranchen står i. Vi har sideløbende haft en tæt dialog med vores medlemmer på den ene hånd og flere af Folketingets partier på den anden for at sikre branchens interesser. Samtidig har vi også brugt vores medlemskab af Dansk Arbejdsgiverforening til at sikre, at branchens behov bliver belyst, ligesom vi i samarbejde med andre organisationer har sat fokus på branchens problemstillinger. Vi tager den dog også skridtet videre og rækker hånden ud til Christiansborg med bud på, hvordan vi i fællesskab kan genrejse den danske modebranche.

 

Dansk Mode & Textil 

Dansk Mode & Textil har i alt 335 medlemmer, men rådgiver i alt omkring 800 virksomheder i det daglige på grund af strategiske alliancer. 30 procent af medlemsvirksomhederne er små virksomheder, 55 procent er mellemstore virksomheder, og 15 procent er store virksomheder. 

Den danske eksport af beklædning udgør godt 31 mia. kroner, hvilket svarer til fire procent af den samlede danske vareeksport. Dertil kan lægges fodtøj for fire mia. kroner og tasker og accessories for en mia kroner. Derudover repræsenterer vi Dansk Mode & Textil også tekstilbranchen, der har en eksport på godt 10 mia. kroner årligt.

 


Vil du læse flere artikler fra TØJ – Fashion & Business Trends nr. 2? Bladet er udgivet digitalt og tilgængeligt for alle. Læs det her.