Med en stigende eksportsucces stilles der krav til strategiske beslutninger om lager og logistisk. En amerikansk kunde vil på ingen måde vente på levering fra Danmark. Hvordan løser man det? Hos Masai Clothing Company har de valgt at indgå et strategisk samarbejde og dermed sikre lokal tilstedeværelse. 


Artiklen blev bragt i TØJ nr. 2 2020.


Hos modevirksomheden Masai Clothing Company har et stigende salg på flere eksportmarkeder – og specielt USA – betydet, at arbejdet med produk­tionen og logistikken er rykket op på den strategiske agenda. Et vigtigt element heri har været at få defineret kernekompetencer hos Masai Clothing Company versus kernekompetencer hos en logistikpartner. Maude McNair Rahbek, der er produktionschef hos Masai Clothing Company, og Tina Gehrt Hillestrøm, der er logistikchef hos modevirksomheden, for­klarer, at en vigtig del af processen har handlet om erkendelsen af, at virksomheden er god til design og mode, men ikke nødvendigvis til logistik – specielt ikke på eksportmarkeder.

”I alle virksomheder hersker der en konstant diskussion af centralisering versus decentralisering, kernekompetencer og dna, need to have versus nice to have. Hos os har vi valgt at fokusere på det, vi er bedst til i værdikæden og så finde en anden partner, der er verdensmester i resten,” forklarer de.

 

 

Lang proces effektiviseres

Processen med at finde den rette strategiske partner startede i juni 2018 og har således taget næsten et år fra første kontakt til implementering. Over­ordnet set er målet at minimere tiden fra bestilling til levering og dermed leve op til de forventninger, som den moderne forbruger har. Oprindeligt har fra produktion til levering taget mellem 12-15 uger. Processen har indeholdt forsendelse af producerede varer til Danmark med henblik på pakning, hvorefter de pakkede varer er fløjet til i USA for at blive indfortoldet og sendt varen videre til et distributionscenter i USA, hvorefter varen er blevet sendt ud til kunden, der så kunne sende videre til forbrugeren. En alt for lang, indviklet og dyr proces, som kan gøres mere effektiv med lokal tilstedeværelse i form af en lager- og logistikløsning flere steder i USA.

Kombinationen af den fysiske distance mellem Danmark og USA samt den store vækst på markedet gjorde det nødvendigt for Masai Clothing Company at finde en anden løsning.

”Kunderne på det amerikanske marked er større, og væksten er for vores vedkommende primært drevet af større kædekunder, der således aftager en stor volumen ad gangen. Den totale omsætning er i dag så stor, at det var nødvendigt med en anden løsning. Det er alt for dyrt at håndtere det fra Danmark,” forklarer Maude McNair Rahbek.

 

Valg af rette partner

Tina Gehrt Hillestrøm og Maude McNair Rahbek beskriver det som en lang proces at vælge den rette partner, idet man i et sådant samarbejde lægger både brand, æstetik, kommunikation med videre i hænderne på en anden part.

”Det er ikke noget, man bare uden lige beslutter. Man er nødt til at overveje fordele og ulemper ved at lægge det hele et sted. Man kan selvfølgelig hurtigt lave en udregning på, hvor meget man sparer her og nu ved at udlicitere en del af processen til andre, men der er også mange andre elementer, der skal overvejes, ligesom der skal tages stilling til, om der er en grænse for, hvor meget man kan lægge i andres hænder,” forklarer de og understreger, at udlicitering altid er forbundet med usikkerhed.

 

 

Den øgede risiko skal dog opvejes ved en øget tillid og gensidighed.

”Vores partner skal forstå os som brand, vores dna og vores ønskede profil i alt fra billeder til kommunikation. Det er svært at bede andre om at forstå det og drive det videre for os. Men det er nødvendigt, hvis vi ønsker at være til stede lokalt på eksportmarkeder,” forklarer Tina Gehrt Hillestrøm og uddyber.

”Det kan være en skræmmende følelse at lægge alt i en kurv. Det gør os sårbare som virksomhed, og de enkelte brands bliver også sårbare. Derfor er det vigtigt, at der ikke blot er tale om tilkøbet af en tilfældig lager- og logistikløsning, men at der reelt er tale om et partnerskab, hvor begge har hånden på kogepladen.”
Her understreger både Tina Gehrt Hillestrøm og Maude McNair Rahbek, at netop forståelsen af modebranchens unikke værdikæde, detailhandel, nethandel og forbrugeradfærd er afgørende for, at samarbejdet kan blive en succes.

”Scan Global Logistics holder Masai Clothing Companys hjerte i deres hænder, og hvis samarbejdet kikser, så får det store konsekvenser for os. Derfor har vi lagt vægt på deres erfaring og ydmyghed overfor opgaven. De signalerer, at de tager os og vores fælles fremtid seriøst,” siger Tina Gehrt Hillestrøm. Der er ambitioner om mere vækst i udlandet hos modevirksomheden, og derfor er valget af en international logistikpartner også med til at understøtte strategien. Maude McNair Rahbek forklarer, at det var vigtigt at finde en løsning, der både kunne håndtere det nuværende salgsniveau, men som også kunne skalere op.

”Valget af Scan Global Logistics var både baseret på deres branchekendskab, den globale tilstedeværelse, der betyder, at der kan etableres lagre flere steder, samt ikke mindst at det hele kører på ét samlet IT-system,” siger Maude McNair Rahbek og understreger vigtigheden af at finde en partner, der er fleksibel og agil. Her nævnes også det kommende Brexit, der kan betyde, at et lokalt lager i Storbritannien bliver afgørende for fortsat tilstedeværelse og vækst.


Vil du læse flere artikler fra TØJ – Fashion & Business Trends nr. 2? Bladet er udgivet digitalt og tilgængeligt for alle. Læs det her.