Hvem er de bedst indtjenende modevirksomheder i Danmark? Med årsresultater fra de nyeste regnskaber får du her en status på, hvordan det går med bundlinjerne hos de største danske virksomheder. 


Artiklen blev bragt i TØJ nr. 2 2020.


Temperaturmålinger af modebranchen er en fast del af brancheuniverset TØJ. Alle regnskaber i branchen overvåges dagligt i en top 150-liste online på branchebladettoj.dk, så det er muligt for abonnenter at følge med i branchen som helhed og i dens mange underkategorier – live hver dag. Her i det trykte blad bringer vi highlights fra den store brancheliste online i form af top 10-lister.

 

Top 150 ‘live’ året rundt 

På branchebaldettoj.dk kan du som abonnent løbende følge med i listerne i en udvidet top 150-udgave. Listerne er dynamiske og opdateres automatisk, når nye regnskaber offentlig­gøres. Det betyder, at du kan følge med ’live’ i resultaterne fra branchens aktører alle årets 365 dage. 

 

Kigger vi udover top 10 og tager et gennemsnit af årsresultaterne for TØJs totale liste over branchen (tabel: Den gennemsnitlige virksomhed i branchen), klarer branchen – med de nuværende offentliggjorte regnskaber – sig generelt dårligere økonomisk end i forrige regnskabsperiode. Branchen som helhed er faldet fra et gennemsnitligt årsresultat på 15.639 t. kroner i forrige regnskabs­periode til et gennemsnitligt årsresultat på 10.108 t. kroner i nyeste regnskabsperiode – svarende til et fald på 35,4 procent.

Om udformningen af listerne 

Datasættet bag listerne er trukket fra Erhvervsstyrelsens Centrale Virksomhedsregister (CVR). Udtrækket er foretaget den 4. maj 2020. Ranglisterne indeholder tal fra regnskabsåret 2019 eller 2018/19, og alle tal skal derfor læses i forhold til denne tidsforskydning. På ranglisterne er der udelukkende A/S-selskaber, ApS-selskaber og Amba-selskaber. Listerne rangerer virksomhederne efter seneste årsresultat efter skat. Virksomhederne har fået tildelt en af følgende kategorier: Producent/agent, Retail/E-tail, Accessories og Sko efter et skøn af deres primære forretningsområde. Hver aktør optræder derfor kun i én kategori. Producenter, som primært producerer tekstiler, er ikke medtaget.

 


Vil du læse flere artikler fra TØJ – Fashion & Business Trends nr. 2? Bladet er udgivet digitalt og tilgængeligt for alle. Læs det her.